Biomassa

DUURZAAMHEID

De komende decennia gaan we een energietransitie meemaken die zijn weerga niet kent. Na honderdvijftig jaar afhankelijk te zijn geweest van fossiele brandstoffen en elektriciteit uit grote energiecentrales, stappen we over op hernieuwbare energie, die veel vaker dan nu, lokaal wordt opgewekt. Dit is nodig om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te brengen en schadelijke klimaatverandering te voorkomen. Daarnaast worden fossiele brandstoffen steeds schaarser en daardoor duurder. De energietransitie is dus ook nodig om onze energiebehoefte betaalbaar te houden... 

Graanhandel de Feijter zet zich in voor een duurzame en gezonde wereld en participeert daarom in Biomassa Trading & Handling BV. Met zijn allen kunnen wij helpen om de balans tussen natuur en mens te herstellen, en de aarde, onszelf en volgende generaties een toekomst te bieden door te kiezen voor duurzaamheid.

Biomassa Trading & Handling BV is een  betrouwbare, stabiele en duurzame partner voor de levering van alle soorten biomassa waaronder houtpellets en houtsnippers voor de bijstook in biomassa energie centrales in geheel Europa. Partners binnen deze vennoot zijn Ecoservice Europe BV, Innovarec Holding, Graanhandel Feijter-Granen BV en Zeeland Seaports.