Groenbemesters voor een gezonde weerbare bodem.

Slimme groenbemesting stimuleert het saprofytisch bodemleven, verhoogt de weerbaarheid en verbetert de bodemstructuur.

Feijter Granen B.V. levert groenbemesters van zaaizaadbedrijf Limagrain. (LG)

Bekijk alle LG groenbemesters https://www.lgseeds.nl/akkerbouw/groenbemesters